Skåde Brugsforening anno 1872

Skåde Brugsforening afholdt sin første generalforsamling den 8.12.1872, men har dog med stor sikkerhed været aktiv fra oktober 1872, antageligt også tidligere på året 1872.

Der er således tale om en af landets ældste, stadig eksisterende selvstændige brugsforeninger, der har overlevet både tidens tand og samfundsmæssige omvæltninger.

Skåde var i 1872 et samfund af hovedsageligt fattige bønder, husmænd og teglværksarbejdere, med få selvstændige håndsværksmestre og bønder. Foreningen etablerede den første forretning på Skådevej, for senere at flytte op til Oddervej (dengang Hads Herredslandevej).

Historien om foreningen kan læses i hæftet ”Hvor Godtfolk er, Kommer Godtfolk til” forfattet af Lars Svendsen og udgivet i forbindelse med 125 års jubilæet. Hæftet er tilgængeligt som pdf på vores hjemmeside, hvor også begivenheder efter 1997 vil kunne studeres.

Skåde Brugsforening består i dag af Supebrugserne på torvene i Beder, Kridthøj, Skåde og Karup, hvor de sammenlagt repræsentere en omsætning på plus 170 millioner eksklusiv moms, og danner arbejdsplads for henved 100 medarbejdere fra ungarbejder til direktør. Som det var i året 1872 er det også i 2016, foreningen medlemmer udgøres af alle samfundslag, der er forenet i et ønske om, at Skåde Brugsforening forsat sikre dem de bedste vare til den mest fordelagtige pris.

Skåde Brugsforening er i dag den lokale Superbrugs i Højbjerg, Skåde, Beder og Karup, hvor størstedelen af vore godt 6851 medlemmer bor. Vi støtter her de lokale idrætsforeninger, som det seneste har vi påtaget os rollen som hovedsponsor for Beder Malling Idrætsforenings (BMI) nyetablerede kunststofbane, der i det kommende ti år vil bære navnet ”Skåde Brugsforening Arena”

Skåde Brugsforening år for år

1872
Skåde Brugsforening (SBF) stiftes og er beliggende i den lille stråtækte skrædderhytte på Skådevej.

1885
SBF flytter til en nyopført bygning på Hads Herredslandevejen.

1897
SBF udvides med et halvtag, under hvilket foderstoffer opbevares.

1902
Butikslokalet udvides.

1905
Der købes jord, og have anlægges bag brugsforeningen.

1910
Der bygges frontspids på bygningen, så den fremtræder mere pompøs.

1914
Der opføres en stor bygning til foderstoffer, bygningen kaldes ”Møllen” blandt lokale.

1920
Butikken udvides og moderniseres.

1950
SBF får sin første filial i Saralystparken.

1954
Saralyst filialen flyttes til nye, større lokaler.

1958
Den oprindelige butik flyttes til en ny butik, der er sammenbygget med ”Møllen”.

1960
SBF åbner butik på Kridthøj Torv, en moderne selvbetjeningsbutik (et supermarked).

1975
Den oprindelige butik på Oddevej udvides fra 128 m2 til 278 m2.

1977
Begge filialer (Saralyst og Kridthøj) udvides.

1981
Åbnes der en filial på Beder Butikstorv, her sker der løbende udvidelse og omforandring.

1984
SBF køber 15.000 m2 jord af de gamle engarealer.

1988
Moderbutikken flytter i de nye (nuværende) lokaler på Skåde butikstorv, butikken.